Nezávislé kúrenie

Nezávislé topení je zařízení, které ohřívá vzduch ve vozidle nezávisle na chodu motoru. Základem každého takového topení je spalovací komora do které je pomocí ventilátoru vháněn spalovací vzduch, který je míchán s motorovou naftou přiváděnou z nádrže vozidla, nebo externí nádrže pomocí palivového čerpadla. Směs vzduchu a paliva se zapaluje pomocí žhavící tyčinky a spaliny jsou odváděny výfukovým systémem.

Jsou dva základní druhy nezávislého topení:

Horkovzdušné - Mezi výhody patří rychlost vytopení kabiny, nižší náklady na provoz, nízká spotřeba paliva a elektrické energie, nízký hluk a možnost chodu až desítky hodin (podle kapacity baterie) Nevýhodou je nemožnost předehřátí samotného motoru vozidla. Jsou vhodné zejména do kamionů, dodávek, pracovních a zemědělských strojů, lodí apod.

Teplovodní - Výhodou je předehřev motoru na provozní teplotu před samotným startem, možnost využití stávajícího systému ventilace pro rozvod ohřátého vzduchu. Mezi nevýhody patří vyšší náklady na provoz, pomalejší ohřev kabiny vozidla a díky vysoké spotřebě el. energie je maximální doba chodu cca 2 hodiny. Z těchto důvodů je tento druh topení vhodný spíše pro osobní vozidla s použitím na předehřev vozidla před odjezdem.


Rozšířené hledání